МИГ Пордим Плевен | За проекта
15738
page-template-default,page,page-id-15738,non-logged-in,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

За проекта

Проектът е насочен към извършване на подготвителни дейности за прилагането на подхода ВОМР, които ще се изпълняват на територията на общините Пордим и Плевен (без строителните граници на града). Съгласно условията за кандидатстване по настоящата процедура, дейностите които ще бъдат изпълнени включват формиране на Местно партньорство.

 

На заседанията на общинските съвети на двете общини са взети решения за кандидатстването с проект и включване на общините в местното партньорство с цел прилагането на подхода ВОМР. В решенията на двете общини са определени партньорите от всяка община. В резултат е подписано споразумение за партньорство между кандидата и водещ партньор община Пордим и:

 

– Община Плевен (чрез 19 от населените си места) – публичен сектор;

– Народно читалище “Просвета – 1918”, с. Каменец -нестопански сектор;

– “АГРО ИНГ ИНВЕСТ” ООД, с. Вълчитрън – стопански сектор.

 

Дейностите, които ще бъдат изпълнени при реализацията на проекта са:

 

1. Учредяване на МИГ за кандидат местно партньорство;

2. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

3. Проучвания и анализи на територията;

4. Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

5. Координация на изпълнението на подготвителните дейности. Изпълнението на горепосочените дейности ще доведе до изготвяне на Стратегия за ВОМР, която впоследствие ще допринесе до насърчаване икономическия растеж, социалното приобщаване и създаването на нови работни места на територията на новосформирания МИГ Пордим – Плевен.